Blok nr: 62a - Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer: 2484a
W obiegu od:  2.06.1979

Opis: Papież Jan Paweł II

Nr bloku poczta:  62a
Nr bloku Fischer:  62a
Nakład: 1.150.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer katalogowy:  2484a
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  2.06.1979
Nr bloku poczta:  62a
Nr bloku Fischer:  62a
Naklad: 1.150.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)