Blok nr: 64 - Europejskie Wystawy Filatelistyczne

Europejskie Wystawy Filatelistyczne

Numer: 2495
W obiegu od:  20.08.1979

Opis: Porwanie Europy Bernardo Strozzi

Nr bloku poczta:  64
Nr bloku Fischer:  64
Nakład: 1.570.000 szt.

Europejskie Wystawy Filatelistyczne

Numer katalogowy:  2495
Opis:  Porwanie Europy Bernardo Strozzi
Data wprowadzenia do obiegu:  20.08.1979
Nr bloku poczta:  64
Nr bloku Fischer:  64
Naklad: 1.570.000 szt.