Blok nr: 65 - 40 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

40 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

Numer: 2498
W obiegu od:  1.09.1979

Opis: Pomnik Obrońców Poczty gdańskiej w Gdańsku

Nr bloku poczta:  65
Nr bloku Fischer:  65
Nakład: 1.281.800 szt.

40 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

Numer katalogowy:  2498
Opis:  Pomnik Obrońców Poczty gdańskiej w Gdańsku
Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1979
Nr bloku poczta:  65
Nr bloku Fischer:  65
Naklad: 1.281.800 szt.