Znaczek nr: 3147 - Sowy

Sowy

Numer: 3147
W obiegu od:  06.11.1990

Opis: Puszczyk, upierzenie rdzawo-żółto-brunatne (Strix aluco)

Nakład: 6.000.000  szt.
Seria: 6 zn.

Seria tem.: 90 zn.

Sowy

Numer katalogowy:  3147
Opis:  Puszczyk, upierzenie rdzawo-żółto-brunatne (Strix aluco)
Data wprowadzenia do obiegu:  06.11.1990
Naklad: 6.000.000  szt.           Seria (6 zn)    Seria tematyczna (90 zn)