Znaczek nr: 3157 - Zabytki miast polskich

Zabytki miast polskich

Numer: 3157
W obiegu od:  28.12.1990

Opis: Warszawa (Kościół Wizytek XVIIIw.)

Nakład: 1.620.000 szt.
Seria: 4 zn.

Zabytki miast polskich

Numer katalogowy:  3157
Opis:  Warszawa (Kościół Wizytek XVIIIw.)
Data wprowadzenia do obiegu:  28.12.1990
Naklad: 1.620.000 szt.           Seria (4 zn)