Blok nr: 51 - Eksperymentalny lot Apollo - Sojuz

Eksperymentalny lot Apollo - Sojuz

Numer: A2239-A2241
W obiegu od:  30.06.1975

Opis: Statek załogowy Sojuz

Nr bloku poczta:  51
Nr bloku Fischer:  51
Nakład: 755.000 szt.
Seria tem.: 65 zn.

Eksperymentalny lot Apollo - Sojuz

Numer katalogowy:  A2239-A2241
Opis:  Statek załogowy Sojuz
Data wprowadzenia do obiegu:  30.06.1975
Nr bloku poczta:  51
Nr bloku Fischer:  51
Naklad: 755.000 szt.             Seria tematyczna (65 zn)