Znaczek nr: 2244 - Konferencja Bezpieczeństwa i Wspó³pracy w Europie

Konferencja Bezpieczeństwa i Wspó³pracy w Europie

Numer: 2244
W obiegu od:  30.07.1975

Opis: Litera E z flag± Polski

Konferencja Bezpieczeństwa i Wspó³pracy w Europie

Numer katalogowy:  2244
Opis:  Litera E z flag± Polski
Data wprowadzenia do obiegu:  30.07.1975