Blok nr: 52 - 200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Numer: 2258-2260
W obiegu od:  24.09.1975

Opis: 2258 - George Washington (1732-1799)
2259 - Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
2260 - Kazimierz Pułaski (1745-1779)

Nr bloku poczta:  52
Nr bloku Fischer:  52
Nakład: 1.290.000 szt.
Seria tem.: 26 zn.

200 rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Numer katalogowy:  2258-2260
Opis:  2258 - George Washington (1732-1799)
2259 - Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
2260 - Kazimierz Pułaski (1745-1779)
Data wprowadzenia do obiegu:  24.09.1975
Nr bloku poczta:  52
Nr bloku Fischer:  52
Naklad: 1.290.000 szt.             Seria tematyczna (26 zn)