Znaczek nr: 3167 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3167
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Bolesław III Krzywousty

Nakład: 1.968.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3167
Opis:  Bolesław III Krzywousty
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1991
Naklad: 1.968.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)