Znaczek nr: 3168 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3168
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Władysław II Wygnaniec

Nakład: 1.604.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3168
Opis:  Władysław II Wygnaniec
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1991
Naklad: 1.604.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)