Blok nr: 45 - 500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Numer: 2047
W obiegu od:  28.09.1972

Opis: Układ planetarny wg Kopernika

Nr bloku poczta:  45
Nr bloku Fischer:  45
Nakład: 1.233.000 szt.
Seria tem.: 44 zn.

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Numer katalogowy:  2047
Opis:  Układ planetarny wg Kopernika
Data wprowadzenia do obiegu:  28.09.1972
Nr bloku poczta:  45
Nr bloku Fischer:  45
Naklad: 1.233.000 szt.             Seria tematyczna (44 zn)