Blok nr:  - Osiem wizyt duszpasterskich ojac świetego Jana Pawła II w Polsce

Osiem wizyt duszpasterskich ojac świetego Jana Pawła II w Polsce

Numer: 3959-3962
W obiegu od:  02.06.2004

Opis: 3959 - I wizyta 2-10 czerwiec 1979
3960 - II wizyta 16-23 czerwiec 1983
3961 - III wizyta 8-14 czerwiec 1987
3962 - IV wizyta 1-9 czerwiec 1991

Nr bloku Fischer:  150
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

Osiem wizyt duszpasterskich ojac świetego Jana Pawła II w Polsce

Numer katalogowy:  3959-3962
Opis:  3959 - I wizyta 2-10 czerwiec 1979
3960 - II wizyta 16-23 czerwiec 1983
3961 - III wizyta 8-14 czerwiec 1987
3962 - IV wizyta 1-9 czerwiec 1991
Data wprowadzenia do obiegu:  02.06.2004
Nr bloku Fischer:  150
Naklad: 1.000.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)