Znaczek nr: 1886 - Dzień Znaczka - polskie malarstwo wspó³czesne

Dzień Znaczka - polskie malarstwo wspó³czesne

Numer: 1886
W obiegu od:  9.10.1970

Opis: £ód¼ Benona Liberskiego

Seria: 8 zn.

Dzień Znaczka - polskie malarstwo wspó³czesne

Numer katalogowy:  1886
Opis:  £ód¼ Benona Liberskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  9.10.1970
Seria (8 zn)