Blok nr: 39 - Arrasy wawelskie

Arrasy wawelskie

Numer: 1902
W obiegu od:  23.12.1970

Opis: Zasłona z satyrami

Nr bloku poczta:  39
Nr bloku Fischer:  39
Nakład: 890.000 szt.
Seria: 2 zn.

Arrasy wawelskie

Numer katalogowy:  1902
Opis:  Zasłona z satyrami
Data wprowadzenia do obiegu:  23.12.1970
Nr bloku poczta:  39
Nr bloku Fischer:  39
Naklad: 890.000 szt.           Seria (2 zn)