Blok nr: 46b - Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73

Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73

Numer: 2116b
W obiegu od:  19.08.1973

Opis: Panorama Poznania Friedricha Bernharda Wernera

Nr bloku poczta:  46b
Nr bloku Fischer:  46b
Nakład: 340.000 szt.
Seria tem.: 44 zn.

Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73

Numer katalogowy:  2116b
Opis:  Panorama Poznania Friedricha Bernharda Wernera
Data wprowadzenia do obiegu:  19.08.1973
Nr bloku poczta:  46b
Nr bloku Fischer:  46b
Naklad: 340.000 szt.             Seria tematyczna (44 zn)