Blok nr: 63 - XIII Ogólnopolska Wystawa Filetelistyczna

XIII Ogólnopolska Wystawa Filetelistyczna

Numer: 2492-2493
W obiegu od:  1.09.1979

Opis: 2492 - Plakat 35 lat Polski ludowej Karola Śliwki
2493 - Plakat 22 lipca Mieczysława Wasilewskiego

Nr bloku poczta:  63
Nr bloku Fischer:  63
Nakład: 1.020.000 szt.

XIII Ogólnopolska Wystawa Filetelistyczna

Numer katalogowy:  2492-2493
Opis:  2492 - Plakat 35 lat Polski ludowej Karola Śliwki
2493 - Plakat 22 lipca Mieczysława Wasilewskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1979
Nr bloku poczta:  63
Nr bloku Fischer:  63
Naklad: 1.020.000 szt.