Blok nr: 66 - Badanie kosmosu

Badanie kosmosu

Numer: a2511-a2515
W obiegu od:  28.12.1979

Opis: 2511 - Statek kosmiczny Sojuz 30
2512 - Radziecki satelita z serii Interkosmos oraz Kopernik 500
2513 - Radziecka sonda Łunnik-2 oraz amerykańska sonda Ronger
2514 - Jurij Gagarin i statek Wostok 1
2515 - Neil Armstrong i statek Apollo 11

Nr bloku poczta:  66
Nr bloku Fischer:  66
Nakład: 1.197.000 szt.
Seria tem.: 65 zn.

Badanie kosmosu

Numer katalogowy:  a2511-a2515
Opis:  2511 - Statek kosmiczny Sojuz 30
2512 - Radziecki satelita z serii Interkosmos oraz Kopernik 500
2513 - Radziecka sonda Łunnik-2 oraz amerykańska sonda Ronger
2514 - Jurij Gagarin i statek Wostok 1
2515 - Neil Armstrong i statek Apollo 11
Data wprowadzenia do obiegu:  28.12.1979
Nr bloku poczta:  66
Nr bloku Fischer:  66
Naklad: 1.197.000 szt.             Seria tematyczna (65 zn)