Blok nr: 73 - 50 lecie zwycięstwa polskich lotników - Challenge

50 lecie zwycięstwa polskich lotników - Challenge

Numer: 2658-2659
W obiegu od:  5.05.1982

Opis: 2658 - Samolot RWD-6
2659 - Samolot RWD-9

Nr bloku poczta:  73
Nr bloku Fischer:  73
Nakład: 1.100.000 szt.

50 lecie zwycięstwa polskich lotników - Challenge

Numer katalogowy:  2658-2659
Opis:  2658 - Samolot RWD-6
2659 - Samolot RWD-9
Data wprowadzenia do obiegu:  5.05.1982
Nr bloku poczta:  73
Nr bloku Fischer:  73
Naklad: 1.100.000 szt.