Blok nr: 87 - Światowy Dzień Poczty

Światowy Dzień Poczty

Numer: A2903
W obiegu od:  9.10.1986

Opis: Goniec pocztowy

Nr bloku poczta:  87
Nr bloku Fischer:  87
Nakład: 200.000 szt.
Seria tem.: 30 zn.

Światowy Dzień Poczty

Numer katalogowy:  A2903
Opis:  Goniec pocztowy
Data wprowadzenia do obiegu:  9.10.1986
Nr bloku poczta:  87
Nr bloku Fischer:  87
Naklad: 200.000 szt.             Seria tematyczna (30 zn)