Blok nr: 88 - Zamek Królewski. Spotkanie papieża Jana Pawła II z gen W.Jaruzelskim

Zamek Królewski. Spotkanie papieża Jana Pawła II z gen W.Jaruzelskim

Numer: 2950
W obiegu od:  5.06.1987

Opis: Zamek Królewski w Warszawie oraz Kolumna Zygmunta III Wazy

Nr bloku poczta:  88
Nr bloku Fischer:  88
Nakład: 100.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

Zamek Królewski. Spotkanie papieża Jana Pawła II z gen W.Jaruzelskim

Numer katalogowy:  2950
Opis:  Zamek Królewski w Warszawie oraz Kolumna Zygmunta III Wazy
Data wprowadzenia do obiegu:  5.06.1987
Nr bloku poczta:  88
Nr bloku Fischer:  88
Naklad: 100.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)