Blok nr:  - Ptaki

Ptaki

Numer: 3929-3932
W obiegu od:  31.10.2003

Opis: Rybołów w naturalnym środowisku

Nr bloku Fischer:  149
Nakład: 750.000 szt.
Seria tem.: 90 zn.

Ptaki

Numer katalogowy:  3929-3932
Opis:  Rybołów w naturalnym środowisku
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2003
Nr bloku Fischer:  149
Naklad: 750.000 szt.             Seria tematyczna (90 zn)