Blok nr: 46ND - Nowodruk - Światowa Wystawa Filatelistyczna

Nowodruk - Światowa Wystawa Filatelistyczna

Numer: 2116
W obiegu od:  19.08.1973

Opis: Panorama Poznania Friedricha Bernharda Wernera

Nr bloku poczta:  46ND
Nr bloku Fischer:  46ND
Nakład: 50.000 szt.
Seria tem.: 44 zn.

Nowodruk - Światowa Wystawa Filatelistyczna

Numer katalogowy:  2116
Opis:  Panorama Poznania Friedricha Bernharda Wernera
Data wprowadzenia do obiegu:  19.08.1973
Nr bloku poczta:  46ND
Nr bloku Fischer:  46ND
Naklad: 50.000 szt.             Seria tematyczna (44 zn)