Znaczek nr: 4263 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4263
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Zwiastowanie

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4263
Opis:  Zwiastowanie
Data wprowadzenia do obiegu:  06.03.2009
Naklad: 500.000 szt.           Seria (4 zn)