Znaczek nr: 4267 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4267
W obiegu od:  01.04.2009

Opis: Chrystus Zmartwychwstały

Nakład: 7.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4267
Opis:  Chrystus Zmartwychwstały
Data wprowadzenia do obiegu:  01.04.2009
Naklad: 7.000.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (47 zn)