Znaczek nr: 340 -  Wodzowie

Wodzowie

Numer: 340
W obiegu od:  7.09.1944

Opis: Tadeusz Kościuszko

Nominał: 50 gr 
Nakład: 54 900 szt.
Druk: Typografia 
Forma sprzedażny: Druk z płyty jednosektorowej 5 x 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 26 zn.

Wodzowie

Numer katalogowy:  340
Opis:  Tadeusz Kościuszko
Data wprowadzenia do obiegu:  7.09.1944
Naklad: 54 900 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (26 zn)