Blok nr:  - Święci polscy i europejscy

Święci polscy i europejscy

Numer: 3857-3862
W obiegu od:  08.11.2002

Opis: 3857 - Święty Stanisław ze Szczepanowa
3858 - Święty Kazimierz
3859 - Święta Faustyna Kowalska
3860 - Święty Benedykt
3861 - Święty Cyryl i święty Metody
3862 - Święta Katarzyna ze Sieny

Nr bloku Fischer:  145
Nakład: 400.000 szt.

Święci polscy i europejscy

Numer katalogowy:  3857-3862
Opis:  3857 - Święty Stanisław ze Szczepanowa
3858 - Święty Kazimierz
3859 - Święta Faustyna Kowalska
3860 - Święty Benedykt
3861 - Święty Cyryl i święty Metody
3862 - Święta Katarzyna ze Sieny
Data wprowadzenia do obiegu:  08.11.2002
Nr bloku Fischer:  145
Naklad: 400.000 szt.