Znaczek nr: 361 - 151 rocznica Powstania Kościuszkowego

151 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer: 361
W obiegu od:  9.04.1945

Opis: nadruk nowej wartości na znaczku nr 340. Tadeusz Kościuszko

Nominał: 5 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Typografia 
Forma sprzedażny: Arkusz 30 znaczków 

Seria tem.: 5 zn.

Seria tem.: 26 zn.

151 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer katalogowy:  361
Opis:  nadruk nowej wartości na znaczku nr 340. Tadeusz Kościuszko
Data wprowadzenia do obiegu:  9.04.1945
Naklad: 100000 szt.             Seria tematyczna (5 zn)    Seria tematyczna (26 zn)