Znaczek nr: 371 - I kongres Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu

I kongres Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu

Numer: 371
W obiegu od:  16.06.1945

Opis: Ratusz w Poznaniu

Nominał: 1 zł + 5 zł 
Nakład: 60000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

I kongres Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu

Numer katalogowy:  371
Opis:  Ratusz w Poznaniu
Data wprowadzenia do obiegu:  16.06.1945
Naklad: 60000 szt.