Znaczek nr: 377 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 377
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Żuraw nad Mołtawą

Nominał: 1 zł 
Nakład: 40800000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  377
Opis:  Żuraw nad Mołtawą
Data wprowadzenia do obiegu:  15.09.1945
Naklad: 40800000 szt.           Seria (3 zn)