Znaczek nr: 378 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 378
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Wieża Więzienna

Nominał: 2 zł 
Nakład: 17700000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  378
Opis:  Wieża Więzienna
Data wprowadzenia do obiegu:  15.09.1945
Naklad: 17700000 szt.           Seria (3 zn)