Znaczek nr: 387 - 115 rocznica Powstania Listopadowego

115 rocznica Powstania Listopadowego

Numer: 387
W obiegu od:  29.11.1945

Opis: Uczestnicy Powstania Listopadowego przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego

Nominał: 10 zł 
Nakład: 110000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Seria tem.: 7 zn.

115 rocznica Powstania Listopadowego

Numer katalogowy:  387
Opis:  Uczestnicy Powstania Listopadowego przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  29.11.1945
Naklad: 110000 szt.             Seria tematyczna (7 zn)