Znaczek nr: 409 - Zabytki architektury

Zabytki architektury

Numer: 409
W obiegu od:  1.09.1946

Opis: Książę Henryk IV Probus Prawy (1257-1290)

Nominał: 6 zł 
Nakład: 3097000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Zabytki architektury

Numer katalogowy:  409
Opis:  Książę Henryk IV Probus Prawy (1257-1290)
Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1946
Naklad: 3097000 szt.           Seria (4 zn)