Znaczek nr: 411 - 7 rocznica obrony poczty polskiej w Gdańsku

7 rocznica obrony poczty polskiej w Gdańsku

Numer: 411
W obiegu od:  14.09.1946

Opis: Żuraw nad Mołtawą

Nominał: 3+12 zł 
Nakład: 216450 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

7 rocznica obrony poczty polskiej w Gdańsku

Numer katalogowy:  411
Opis:  Żuraw nad Mołtawą
Data wprowadzenia do obiegu:  14.09.1946
Naklad: 216450 szt.