Znaczek nr: 413 - Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej

Numer: 413
W obiegu od:  10.10.1946

Opis: Pomnik M.Kopernika

Nominał: 6+24 zł 
Nakład: 102500 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Komisja Edukacji Narodowej

Numer katalogowy:  413
Opis:  Pomnik M.Kopernika
Data wprowadzenia do obiegu:  10.10.1946
Naklad: 102500 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (44 zn)