Znaczek nr: 440 - Świat pracy

Świat pracy

Numer: 440
W obiegu od:  20.08.1947

Opis: Górnik

Nominał: 20 zł 
Nakład: 22312000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Seria: 4 zn.

Świat pracy

Numer katalogowy:  440
Opis:  Górnik
Data wprowadzenia do obiegu:  20.08.1947
Naklad: 22312000 szt.           Seria (4 zn)