Znaczek nr: 454 - 5 rocznica powstania w getcie warszawskim

5 rocznica powstania w getcie warszawskim

Numer: 454
W obiegu od:  19.04.1948

Opis: Powstanie w Getcie

Nominał: 15 zł 
Nakład: 346700 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Seria tem.: 6 zn.

5 rocznica powstania w getcie warszawskim

Numer katalogowy:  454
Opis:  Powstanie w Getcie
Data wprowadzenia do obiegu:  19.04.1948
Naklad: 346700 szt.             Seria tematyczna (6 zn)