Znaczek nr: 467 - Trasa Wschód-Zachód w Warszawie

Trasa Wschód-Zachód w Warszawie

Numer: 467
W obiegu od:  1.09.1948

Opis: Trasa W-Z w Warszawie

Nominał: 15+5 zł 
Nakład: 4476000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Trasa Wschód-Zachód w Warszawie

Numer katalogowy:  467
Opis:  Trasa W-Z w Warszawie
Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1948
Naklad: 4476000 szt.