Znaczek nr: 488 - Walka z gru¼lic±

Walka z gru¼lic±

Numer: 488
W obiegu od:  16.12.1948

Opis: Zamy¶lone dziecko

Nomina³: 15+10 z³ 
Nak³ad: 1118800 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedaæny: Arkusz 50 znaczków 

Seria: 4 zn.

Walka z gru¼lic±

Numer katalogowy:  488
Opis:  Zamy¶lone dziecko
Data wprowadzenia do obiegu:  16.12.1948
Naklad: 1118800 szt.           Seria (4 zn)