Znaczek nr: 489a - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 489a
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Nominał: 80 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  489a
Opis:  Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Data wprowadzenia do obiegu:  30.12.1948
Naklad: 25000 szt.           Seria (3 zn)