Znaczek nr: 494 - VIII Kongres Związków Zawodowych

VIII Kongres Związków Zawodowych

Numer: 494
W obiegu od:  31.05.1949

Opis: Pokój

Nominał: 15 zł 
Nakład: 509600 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 30 znaczków 

Seria: 3 zn.

VIII Kongres Związków Zawodowych

Numer katalogowy:  494
Opis:  Pokój
Data wprowadzenia do obiegu:  31.05.1949
Naklad: 509600 szt.           Seria (3 zn)