Znaczek nr: 508 - Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej

Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej

Numer: 508
W obiegu od:  15.12.1949

Opis: Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin

Nominał: 15 zł 
Nakład: 510 000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  

Seria tem.: 18 zn.

Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej

Numer katalogowy:  508
Opis:  Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin
Data wprowadzenia do obiegu:  15.12.1949
Naklad: 510 000 szt.             Seria tematyczna (18 zn)