Znaczek nr: 636 - 1000 lecie urodzin Ibn Siny 

Awicenny

1000 lecie urodzin Ibn Siny Awicenny

Numer: 636
W obiegu od:  1.09.1952

Opis: Ibn Sina Awicenna (980-1037), arabski filozof i lekarz

1000 lecie urodzin Ibn Siny Awicenny

Numer katalogowy:  636
Opis:  Ibn Sina Awicenna (980-1037), arabski filozof i lekarz
Data wprowadzenia do obiegu:  1.09.1952