Znaczek nr: 741 - 160 rocznica Powstania   Kościuszkowego

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer: 741
W obiegu od:  30.11.1954

Opis: Obraz Kościuszko pod Racławicami

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Seria tem.: 26 zn.

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer katalogowy:  741
Opis:  Obraz Kościuszko pod Racławicami
Data wprowadzenia do obiegu:  30.11.1954
Seria (3 zn)    Seria tematyczna (5 zn)    Seria tematyczna (26 zn)