Blok nr: 133 - VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce

VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer: 3839
W obiegu od:  16.08.2002

Opis: Papież Jan Paweł II

Nr bloku poczta:  133
Nr bloku Fischer:  141
Nakład: 400.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer katalogowy:  3839
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  16.08.2002
Nr bloku poczta:  133
Nr bloku Fischer:  141
Naklad: 400.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)