Znaczek nr: 819 - Statki polskie

Statki polskie

Numer: 819
W obiegu od:  16.03.1956

Opis: Statek- baza Fryderyk Chopin i rybak dalekomorski

Seria: 5 zn.

Statki polskie

Numer katalogowy:  819
Opis:  Statek- baza Fryderyk Chopin i rybak dalekomorski
Data wprowadzenia do obiegu:  16.03.1956
Seria (5 zn)