Znaczek nr: 896 - 365 rocznica urodzin Jana Amosa 

Komeńskiego

365 rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego

Numer: 896
W obiegu od:  11.12.1957

Opis: Jan Amos Komeński (1592-1670), czeski pedagog, reformator szkolnictwa

365 rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego

Numer katalogowy:  896
Opis:  Jan Amos Komeński (1592-1670), czeski pedagog, reformator szkolnictwa
Data wprowadzenia do obiegu:  11.12.1957