Znaczek nr: 918 - 400 lecie Poczty Polskiej

400 lecie Poczty Polskiej

Numer: 918
W obiegu od:  8.10.1958

Opis: Prosper Prowana (XVI w.)

Seria: 5 zn.

400 lecie Poczty Polskiej

Numer katalogowy:  918
Opis:  Prosper Prowana (XVI w.)
Data wprowadzenia do obiegu:  8.10.1958
Seria (5 zn)