Znaczek nr: 956 - 65 lecie polskiego ruchu 

filatelistycznego

65 lecie polskiego ruchu filatelistycznego

Numer: 956
W obiegu od:  23.05.1959

Opis: Samolot Ił-2 nad późnogotyckim zamkiem książąt mazowieckich w Liwie

65 lecie polskiego ruchu filatelistycznego

Numer katalogowy:  956
Opis:  Samolot Ił-2 nad późnogotyckim zamkiem książąt mazowieckich w Liwie
Data wprowadzenia do obiegu:  23.05.1959