Znaczek nr: 972 - 48 Konferencja   Międzyparlamentarna

48 Konferencja Międzyparlamentarna

Numer: 972
W obiegu od:  27.08.1959

Opis: Warszawa - Sejm - ziel./czar.

Seria: 2 zn.

48 Konferencja Międzyparlamentarna

Numer katalogowy:  972
Opis:  Warszawa - Sejm - ziel./czar.
Data wprowadzenia do obiegu:  27.08.1959
Seria (2 zn)