Znaczek nr: 1042 - 100 rocznica urodzin Ignacego 

Paderewskiego

100 rocznica urodzin Ignacego Paderewskiego

Numer: 1042
W obiegu od:  26.09.1960

Opis: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianista, kompozytor

100 rocznica urodzin Ignacego Paderewskiego

Numer katalogowy:  1042
Opis:  Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianista, kompozytor
Data wprowadzenia do obiegu:  26.09.1960